Hundkapplöpningens utveckling

Det finns tydliga tecken på att hundkapplöpning är en sport som har underhållit människor sedan det allra första årtusendet. Under denna period ägde kapplöpningar rum i Rom och det var inte förrän på 1800-talet som sporten utvecklades till den sport som vi kan se idag. Utvecklingen skedde i England och har också gjort att populariteten för sporten är som störst i just detta land. Kapplöpningen har dock utvecklats mycket sedan dess. Under denna period använde man sig inte av en mekanisk hare som man gör idag, utan lät hundarna jaga ett riktigt djur.

Man vet inte helt säkert hur och var dessa hundkapplöpningar ägde rum. Det enda som man vet med sig är att den absolut första (och riktiga) hundkapplöpningsbanan tog sin form under 1920-talet. Även detta skedde i England, men det tog inte lång tid innan länder som Australien och Irland följde hack i häl. Än idag är sporten mycket populär i just dessa länder, främst Irland, och det finns ingenting som visar på att sporten håller på att dö ut. Tvärtom så fortsätter sporten att växa sig stadigare och sprida sig mer och mer.

Hundkapplöpning i Sverige

Man kan säga att det tog cirka 30 år innan hundkapplöpning kom till Sverige. Detta skedde under 1950-talet, men det tog tid innan sporten blev ordentligt organiserad. Nuförtiden är det Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund som står för organiseringen kring sporten, vilket ger en stadig och trygg grund med regler som ser till så att hundarna tävlar under korrekta omständigheter.

Under år 2008 hade Sverige redan 650 stycken aktiva utövare av sporten. Detta gäller dock endast människor och när det kommer till hundar var det betydligt fler. Cirka 1000 hundar var registrerade för att tävla på banan. Både då och nu är det tveklöst Stockholms Hundkapplöpningssällskap som är den största klubben i landet. Varje år anordnas cirka 100 stycken tävlingsdagar för människor och hundar att delta i. Under sommaren är tempot som hetast. Det är nämligen då som stapeln för SM går!

Olika typer av kapplöpningar

Nästan alla sporter som finns idag är uppdelade på ett eller annat sätt. Hästsporten är t.ex. ett mycket bra exempel på detta, där man kan tävla i allt från galopp, trav, terräng, dressyr, backhoppning eller fyrspann. När det kommer till hundkapplöpning gäller detsamma, men till skillnad från hästsporten finns det inte lika många olika grenar. Den ena varianten är då hundarna springer efter den mekaniska haren och det andra alternativet är lure coursing. I lure coursing bedömer man inte enbart hunden efter sin snabbhet, utan främst utifrån hundens jaktinstinkt.

Enkelt förklarat kan man säga att all typ av hundkapplöpning går ut på att hundarna springer runt en oval bana som är gjord av sand. Som mest får sex stycken hundar delta i samma lopp på en och samma gång. Alla hundar startar loppet genom att stå och vänta i separata burar. Burarna öppnas sedan upp automatiskt och et är dags för hundarna att bege sig av. Målet med tävlingen är naturligtvis att komma så fort i mål som möjligt.